Image

8 แพคเกจทำเว็บไซต์ เลือกที่เหมาะกับคุณ

Image
Image
ราคาเดียว
9,900 บาท 
(จากปกติ 17,900)

สวยงาม ครบถ้วนด้วยข้อมูลที่จำเป็น ออกแบบตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า

เว็บไซต์ 1 หน้าเมนู
ธุรกิจ : ขนาดเล็ก - กลาง
ต่ออายุสัญญาเช่า : ทุก 1 ปี

 • ฟรี! ค่าจดโดเมนปีแรก
 • ฟรี! บริการ Hosting
 • ฟรี! ค่าประเมิณธุรกิจ
 • ฟรี! ค่าออกแบบ
 • รับเฉพาะธุรกิจบริการเท่านั้น! 
 • รองรับภาษาไทยเท่านั้น!
 • ราคานี้ไม่รวม username / password เข้าแก้ไขระบบหลังบ้าน
Image
Image
ราคาเดียว
14,900 บาท 
(จากปกติ 19,900)

แบ่งหมวดหมู่เนื้อหาได้ได้ถึง 3 หน้าเมนู ยิงตรงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน

เว็บไซต์ 3 หน้าเมนู
รกิจ :
ขนาดเล็ก - กลาง
ต่ออายุสัญญาเช่า :
ทุก 1 ปี

 • ฟรี! ค่าจดโดเมนปีแรก
 • ฟรี! บริการ Hosting
 • ฟรี! ค่าประเมิณธุรกิจ
 • ฟรี! ค่าออกแบบ
 • รับเฉพาะธุรกิจบริการเท่านั้น! 
 • รองรับภาษาไทยเท่านั้น!
 • ราคานี้ไม่รวม username / password เข้าแก้ไขระบบหลังบ้าน
Image
Image
ราคาเดียว
19,900 บาท 
(จากปกติ 29,900)

สวยงาม ข้อมูลละเอียด เมนูหลากหลาย ได้มาตรฐานแบบสากล

เว็บไซต์ 5 หน้าเมนู
ธุรกิจ : 
กลางขึ้นไป
ต่ออายุสัญญาเช่า :
ทุก 1 ปี

 • ฟรี! ค่าจดโดเมนปีแรก
 • ฟรี! บริการ Hosting
 • ฟรี! ค่าประเมิณธุรกิจ
 • ฟรี! ค่าออกแบบ
 • รับเฉพาะธุรกิจบริการเท่านั้น! 
 • รองรับภาษาไทยเท่านั้น!
 • ราคานี้ไม่รวม username / password เข้าแก้ไขระบบหลังบ้าน
Image
Image
ราคาเดียว
29,900 บาท 
(จากปกติ37,900)

นำเสนอภาพลักษณ์ธุรกิจในรูปแบบสากล2ภาษา ยกระดับธุรกิจให้น่าเชื่อถือ

เว็บไซต์ 5 หน้าเมนู (2ภาษา)
ธุรกิจ : กลางขึ้นไป
ต่ออายุสัญญาเช่า : ทุก 1 ปี

 • ฟรี! ค่าจดโดเมนปีแรก
 • ฟรี! บริการ Hosting
 • ฟรี! ค่าประเมิณธุรกิจ
 • ฟรี! ค่าออกแบบ
 • รับเฉพาะธุรกิจบริการเท่านั้น! 
 • ราคานี้ไม่รวม username / password เข้าแก้ไขระบบหลังบ้าน
Image
Image
ราคาเดียว
34,900 บาท 
(จากปกติ 44,900)

จัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจที่ต้องการแสดงสินค้า หรือเนื้อในหาประมาณมาก

เว็บไซต์ไม่เกิน 10 หน้าเมนู
ธุรกิจ : กลางขึ้นไป
(เพิ่มระบบจัดการข้อมูลหลังเว็บ)
ต่ออายุสัญญาเช่า : ทุก 1 ปี

 • ฟรี! ค่าจดโดเมนปีแรก
 • ฟรี! บริการ Hosting
 • ฟรี! ค่าประเมิณธุรกิจ
 • ฟรี! ค่าออกแบบ
 • รับเฉพาะธุรกิจบริการเท่านั้น! 
 • รองรับภาษาไทยเท่านั้น!
Image
Image
ราคาเดียว
36,900 บาท 
(จากปกติ 46,900)

เว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน 2 ภาษา + นามบัตร + โลโก้+ Facebook Page

เว็บไซต์ 5 หน้าเมนู (2ภาษา)
ธุรกิจ : กลางขึ้นไป
(เพิ่มระบบจัดการข้อมูลหลังเว็บ)
(ออกแบบนามบัตร FacebookPage Logo)
ต่ออายุสัญญาเช่า : ทุก 1 ปี
 • ฟรี! ค่าจดโดเมนปีแรก
 • ฟรี! บริการ Hosting
 • ฟรี! ค่าประเมิณธุรกิจ
 • ฟรี! ค่าออกแบบ
 • รับเฉพาะธุรกิจบริการเท่านั้น! 
 • รองรับภาษาไทยเท่านั้น!
Image
Image
ราคาเดียว
49,900 บาท 
(จากปกติ 69,900)

นำเสนอสินค้าในรูปแบบเว็บ E-Commerce สวยงาม ยิ่งใหญ่ เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้อย่างดี มีระบบหลังบ้านให้เข้าไปจัดการเพิ่ม-แก้ไขสินค้าด้วยตัวเอง

เว็บไซต์ไม่เกิน 15 หน้าเมนู
ธุรกิจ : กลางขึ้นไป
ต่ออายุสัญญาเช่า : ทุก 1 ปี
 • ฟรี! ค่าจดโดเมนปีแรก
 • ฟรี! บริการ Hosting
 • ฟรี! ค่าประเมิณธุรกิจ
 • ฟรี! ค่าออกแบบ
 • รับเฉพาะธุรกิจบริการเท่านั้น! 
 • รองรับภาษาไทยเท่านั้น!
 • ไม่มีระบบPayment Gateway 
Image
Image
ราคาเดียว
59,900 บาท 
(จากปกติ 89,900)

จัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจที่ต้องการแสดงสินค้า หรือเนื้อในหาประมาณมาก

เว็บไซต์ 25 หน้าเมนู
ธุรกิจ : ขนาดใหญ่
(เว็บไซต์องค์กรขนาดใหญ่)
(มีระบบจัดการสินค้าหลังบ้าน)
ต่ออายุสัญญาเช่า : ทุก 1 ปี
 • ฟรี! ค่าจดโดเมนปีแรก
 • ฟรี! บริการ Hosting
 • ฟรี! ค่าประเมิณธุรกิจ
 • ฟรี! ค่าออกแบบ
 • รับเฉพาะธุรกิจบริการเท่านั้น! 
 • รองรับภาษาไทยเท่านั้น!