ข้อกำหนด

A.เงื่อนไขการให้บริการทำเว็บไซต์
1.ลูกค้ารับทราบแล้วว่าเว็บไซต์นั้นจะมีอายุ1ปี โดยเริ่มนับวันที่ 1 จากวันที่ลูกค้าได้ชำระเงินเข้ามาครั้งแรก

2.ลูกค้ารับทราบแล้วว่าเว็บไซต์จะต้องมีค่าบริการต่ออายุสัญญาทุกๆ 1 ปี ซึ่งเมื่อใกล้ครบสัญญาเช่า1ปี ผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดส่งใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ลูกค้าชำระค่าบริการ ภายในระยะเวลา15-45วัน ก่อนเว็บไซต์หมดอายุ

3.ลูกค้ารับทราบแล้วว่าเว็บไซต์ของลูกค้านั้นทำงานอยู่บน Hosting ของผู้ให้บริการแบบปีต่อปี มิใช่แบบตลอดชีพ ดังนั้นหากลูกค้าติดค้างชำระหนี้/เพิกเฉย ต่อใบแจ้งชำระหนี้ค่าบริการต่อสัญญา จะมีผลทำให้ Domain หมดอายุ และถูกลบข้อมูลเว็บไซต์ออกจากระบบทันที

4.ลูกค้าจะไม่เรียกร้องขอรับบริการที่นอกเหนือจากข้อตกลง ในใบเสนอราคาที่ลูกค้าได้ชำระเงินเข้ามา  หากลูกค้าต้องการบริการเพิ่มเติม ลูกค้าชำต้องระค่าบริการเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการร้องขอเท่านั้นและหากตรวจสอบย้อนหลังพบว่าลูกค้ามีประวัติว่าเจตนาขอรับงานบริการเกินจากแพคเกจที่ตนเองซื้อ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ทวงเงินส่วนต่างคืนทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น

5.ลูกค้ารับทราบแล้วว่าทุกครั้งก่อนส่งมอบงาน ผู้ให้บริการจะส่งงานให้ลูกค้าตรวจ1-3ครั้งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า และเมื่อลูกค้าชำระเงินครบจำนวนตามมูลค่าของงานที่ลูกค้าสั่งซื้อ เท่ากับว่าลูกค้ายินยอมรับงานไปแล้ว ห้ามแจ้งขอให้ออกแบบใหม่ หรือ Redesign งานในภายหลังทุกกรณี


B.การยุติการให้บริการ
1.กรณีถูกตรวจสอบหรือร้องเรียนว่าลูกค้านั้นนำรูปภาพ เนื้อหา ข้อความ ของบุคคลอื่นมาใส่ในเว็บไซต์ของลูกค้าโดยไม่ผ่านการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริง และหากถึงขั้นที่เจ้าของลิขสิทธิตัวจริงร้องเรียนมายังผู้ให้บริการ หากตรวจสอบแล้วว่าลูกค้าผิด ผู้ให้บริการจะระงับบริการทันที


2.กรณีลูกค้าติดค้างชำระค่าบริการต่อสัญญาเช่า Hosting , Domain รวมถึงค่าบริการดูแลเว็บไซต์ในปีถัดไป จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์ให้ผู้ให้บริการดูแลเว็บไซต์ให้ลูกค้าต่อไป นั้นหมายความว่าผู้ให้บริการมีสิทธิลบข้อมูลเว็บไซต์ของลูกค้าออกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ เว้นแต่ลูกค้านั้นแจ้งความประสงค์เข้ามาก่อนล่วงหน้าว่าต้องการขอไฟล์เว็บไซต์เพื่อไปดูแลเอง ทางผู้บริการจึงจะนำไฟล์เว็บไซต์ส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

3.กรณีลูกค้าชำระเงินมัดจำงานแล้วแต่ไม่ส่งรายละเอียดงานมาให้ผู้บริการใน15วัน หรือรายละเอียดงานที่ลูกค้าส่งมานั้นไม่สามารถใช้ทำงานได้จริงจนนำไปสู่การทำงานที่ช้ากว่าแผนงานที่ตกลงไว้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาว่าจ้างและยึดเงินมัดจำทันที

4.ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายตรวจงานให้เรียบร้อยก่อนชำระเงิน  หากพบว่าหลังส่งมอบงานไปแล้วลูกค้าขอแก้ไขงาน ในลักษณะ ให้ทำงานใหม่ ออกแบบใหม่ คอมเพลน หรือเรียกขอบริการต่างๆ เกินจากที่ตนเองสั่งซื้อ หรือไม่ตรงกับที่ตนเองเคยแจ้งผู้ให้บริการไว้ก่อนเริ่มงาน จะถูกหวยบริการระงับ สัญญาให้บริการพร้อมทั้งไม่คืนเงิน ค่าจ้างทุกกรณี